Podklady

Pro ocenění nemovitosti budu potřebovat od Vás poskytnout některé dokumenty k oceňovanému bytu, domu, pozemku, stavbě, nebytové jednotce... 

Pro první kontakt, cenovou nabídku potřebuji tyto podklady:

 • 1
  Výpis z katastru nemovitostí
  Výpis z listu vlastnictví s informacemi o pozemku, stavbě, jednotce by měl být aktuální a maximálně 3 měsíce starý (originál nebo scan originálu). Pro nemovitosti BEZ zápisu v oddílech B1, C, D (t.j. bez věcných břemen, omezení vlastnického práva, plomb a jiných zápisů) stačí výpis pořízený z webu nahlížení do katastru nemovitostí.
 • 2
  Účel ocenění
  Nejčastější účely pro provedení odhadu nebo ocenění: Koupě, investice nebo prodej bytu, domu, pozemku, dražba nemovité věci, přímý odkup, pro notáře při dědickém řízení, vypořádání majetku, SJM, spoluvlastnictví, odpisy, pro potřeby daně z nabytí nemovitých věcí, úvěrové financování, nepeněžní vklad do podnikání,... Způsob ocenění, typ reportu a použité metody ocenění se mohou pro některé účely lišit.
 • 3
  Adresa a stručný popis nemovitých věcí
  Stačí volně popsat oceňované nemovitosti, pozemek, stavbu, jednotku (včetně bytového domu) - uveďte stáří stavby, celkový stav, velikost, dispozice, umístění, počty všech nadzemních a podzemních podlaží, hlavní konstrukce stavby (cihla, beton, panel, skelet, dřevo), okna, dveře, podlahy, počty a vybavení koupelen, WC, kuchyně, příslušenství (balkon, lodžie, terasa, garáž, parkovací stání, garážové stání, sklad, sklepní kóje, kočárkárna,...), vedlejší stavby a terénní úpravy, trvalé porosty, přípojky inženýrských sítí, technická zařízení (vytápění a ohřev vody, vzduchotechnika,..).
 • 4
  Nabývací titul
  Nabývacím titulem může být kupní smlouva, smlouva darovací nebo jiný dokument, na základě kterého bylo současné vlastnické právo v katastru nemovitosti zapsáno (např. rozhodnutí soudu,...). Najdete jej ve výpisu z katastru nemovitostí v části E.

Seznam dalších podkladů upřesním v  individuální cenové nabídce. Podklady lze předat elektronicky emailem, úschovnu nebo při prohlídce oceňovaných bytů, nemovitých věcí. 

Chybí Vám některé podklady?

TIPY A TRIKY: KDE LZE ZÍSKAT CHYBĚJÍCÍ PODKLADY A INFORMACE?


 • Aktuální výpis z listu vlastnictví snadno pořídíte na kterémkoliv katastrálním úřadě, na přepážce Checkpoint na poště nebo úřadě. Rovněž je možné elektronický výpis zakoupit na webu katastrálního úřadu.
 • U jednotek bytů i nebytových jednotek jsou pozemky a stavby evidovány na samostatném listu vlastnictví.
 • Máte-li k bytu zahrádku, pak ta je velmi pravděpodobně evidována na samostatném listu vlastnictví.
 • Informace k vymezení jednotky, její součástí, příslušenství, vybavení, popis společných částí domu a souvisejících pozemků, které nejsou zastavěny stavbou domu najdete v prohlášení vlastníka budovy.
 • Obvykle je prohlášení součástí nebo přílohou kupní smlouvy včetně půdorysu jednotlivých podlaží. Pokud tomu tak ve Vašem případě není,  lze jej získat ze sbírky listin katastru nemovitostí nebo vyžádat u správce budovy.
 • Vymezení jednotky obsahuje výměry jednotlivých místností a příslušenství, vybavení jednotky a jednoznačně určuje co spadá do výlučného vlastnictví vlastníka jednotky a které konstrukce, místnosti, prostory, pozemky jsou ve spoluvlastnictví, zda jsou součástí jednotky nebo jsou s ní spojeny. 
 • Stáří stavby se odvíjí od kolaudace. Pokud kolaudační výměr nebo souhlas nemáte k dispozici, stačí uvést orientačně, např. podle stavební dokumentace, nebo se obrátit na stavební úřad, kde jsou všechny tyto dokumenty archivovány. 
 • Hlavní konstrukce stavby jsou zejména svislé nosné konstrukce (cihla, beton, panel, dřevěné, kombinované), stropy (železobetonové, keramické, dřevěné trámové), schodiště, komíny, zastřešení (typ střechy a krytiny), klempířské konstrukce (svody, žlaby, atiky, parapety), okna a dveře (dřevěná, plastová, hliníková, dvojitá, zdvojená, trojsklo), izolace proti zemní vlhkosti a radonu, tepelné izolace, podlahy, omítky vnitřní, fasádní systém, vytápění, rozvody vody, elektřiny, plynu, kanalizace, slaboproud, příčky, podhledy (sádrokarton), instalační jádro.
 • Jednotlivé konstrukce mají rozdílnou předpokládanou životnost.  V rámci prohlídky hodnotím jejich stav vzhledem k jejich stáří, poruchy, opotřebení a další životnost.
 • U starší jednotky, kde proběhla rekonstrukce jádra, bude k dispozici projektová dokumentace.
 • V novostavbách bytových domů majitelé zpravidla dostávají při rezervaci orientační plánek s půdorysem bytu a při převzetí jednotky návod k jejímu užívání.

Služba zastoupení na úřadě

Chybí Vám dokumenty k nemovitosti? Pro potřeby ocenění nebo převodu nemovitosti mohu obstarat výpisy z katastru nemovitostí, nabývací tituly, prohlášení vlastníka, smlouvy k věcným břemenům. Cena služby od 250,- Kč. Pro více informací mě kontaktujte na emailu otazky@e-odhady.cz.

Nahlédněte do seznamu podkladů podle nemovitých věcí a

připravte si ty, které máte k dispozici.

Realitní po(d)klady

TRŽNÍ ODHADY A POSUDKY NEMOVITÝCH VĚCÍ

V realitních podkladech se skrývá poklad.

 • Které podklady jsou potřeba pro odhad s komplexním posouzením nemovitosti?
 • K čemu podklady slouží? Co z nich lze vyčíst?
 • Jaký odhad je pro vás ten pravý?

Nakoukněte pod pokličku jak přistupuji k odhadům nemovitostí, v eBooku Realitní po(d)klady s praktickým checklistem dokumentů a informací potřebných pro profesionální odhad nebo prodej realit, v našich tipech a aktuálních nabídkách.