Informace o ochraně osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou u mě v bezpečí.

Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek, nebo vyplníte některý    z formulářů na webu, vyžádáte si dokumenty, služby zdarma z webu nebo jste „jen“ návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje.  Seznamte se, prosím, s tím, jak chráním osobní údaje, které mi poskytnete,  s mými zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení EU o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce osobních údajů?

Jsem Ing. Eva Hamerníková, se sídlem Pod Harfou 933/78, 190 00 Praha 9, IČ 88662055, registrovaná v Živnostenském rejstříku u Úřadu městské části Praha 9 (dále jen „správce).

Provozuji webové stránky www.e-odhady.cz a www.evahamernikova.cz. Vůči Vašim osobním údajům, které mi poskytnete, jsem v pozici správce: určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů) jsem vůči Vašim osobním údajům v pozici správce.

Kontaktní údaje

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na e-mailové adrese: otazky@e-odhady.cz nebo info@evahamernikova.cz.

Prohlášení

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

  • 1
    budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
  • 2
    plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
  • 3
    umožním vám uplatnit a plnit vaše práva podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Poskytování služeb, plnění smlouvy.

Pokud si objednáte na webu placený online produkt (ebook, online kurz) nebo online službu (odhad online, business model pronájem), potřebuji Vaši emailovou adresu k účelu plnění smlouvy, abych Vám mohla zaslat elektronický produkt, přístup do aplikace, zaslat přístupové údaje do členské sekce, nebo dodat online službu. Při online službě potřebuji i Váš telefonní kontakt, abych Vás mohla v případě potřeby kontaktovat pro doplnění vstupních informací, odpovědné poskytnutí služby.

V souvislosti s požadavkem na poskytnutí oceňovacích služeb a dalších služeb při prodeji, koupi, pronájmu nemovitých věcí, nezbytně potřebuji k vypracování individuální cenové nabídky a odpovědnému poskytnutí služby (plnění smlouvy): osobní údaje (jméno, příjmení nebo obchodní firmu, IČO, DIČ, mailový kontakt, telefonní kontakt) i další osobní údaje, informace a dokumenty, fotografie (dále jen „podklady“) v závislosti na charakteru a rozsahu požadované služby, které mi poskytnete z webových stránek při vyplnění poptávkového formuláře nebo v objednávce produktu, služby, anebo mi je zašlete v elektronické podobě emailem, předáte fyzicky v písemné podobě nebo poskytnete ústně při osobním nebo telefonickém kontaktu, a vztahují se na ně rovněž tyto pravidla.

Tyto pravidla se vztahují na oceňovací a další služby, jako např. tržní odhad nebo posudek, odhad pro notáře, ocenění vstupní ceny pro odpisy, ocenění pro dražbu, ocenění pro vypořádání majetku, ocenění pro dělení majetku, směrná hodnota a přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, přiznání k dani z nemovitých věcí, přiznání k dani z příjmu, právní prověření nemovitosti, dokumentace pro prodej nemovitosti, prověření prodávajícího, nákup a prodej zadlužených nemovitostí, pronájem a správa pronajatých nemovitostí, daňová evidence při pronájmu, a pod.

Poskytnutí některých služeb (realitních, účetních) mohou vyžadovat na základě zákonných povinností (zákon proti praní špinavých peněz) ověření totožnosti klienta a zpracování osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, číslo průkazu totožnosti, název úřadu, který jej vydal a dobu jeho platnosti. 

Vedení účetnictví, daňové evidence.

Pokud si objednáte službu nebo produkt z mé nabídky, jste mými zákazníky a Vaše osobní údaje (fakturační údaje) potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Marketing - zasílání newsletterů.

Vaše osobní údaje (e-mail, jméno a příjmení, telefonní kontakt), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využívám za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Pokud jste zakoupili některý z mých produktů nebo jsem Vám poskytla službu v oblasti nemovitostí, financí nebo bydlení, jako mého milého klienta Vás budu ráda informovat o nových článcích na blogu, nových produktech a službách se související tématikou, případně zjistit Váš názor na ně, na základě oprávněného zájmu správce.

Pokud ode mě získáváte službu (např. webinář, odhad online, konzultace) zdarma nebo si stahujete některý produkt (např. ebook, elektronickou knihu, brožuru, dokument, video) zdarma s mým know-how a best practices, které jsem nabyla nákladným a časově náročným studiem a dlouholetou praxí, vnímám oprávněný zájem správce pro poskytování mých služeb a prodej mých produktů zasílat Vám informace, obchodní nabídky, neboť důvodně předpokládám, že Vás moje novinky k tématu nemovitostí, financí a bydlení zajímají. K tomu potřebuji Váš souhlas, který vyjádříte kliknutím na tlačítko pro stáhnutí produktu zdarma nebo služby zdarma a následném potvrzení souhlasu se zpracováním osobních údajů (e-mail, jméno, u služby i telefonní kontakt) po dobu 10 let od jeho udělení.

V obou případech se můžete ze zasílání novinek odhlásit nebo odvolat tento souhlas použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu (v patičce).

Pokročilý marketing na základě souhlasu.

Pouze na základě vašeho souhlasu vám mohu zasílat také související nebo inspirující nabídky třetích osob (pouze v případě, že budu přesvědčena o kvalitě těchto nabídek) nebo spolupracujících osob pro organizaci realitních služeb - hypotečního poradce, právníka, daňového poradce, znalce, technického inspektora, architekta, designéra, stavebního inženýra; využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu maximálně 1 roku od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

Fotografická dokumentace – prohlídky nemovitostí pro poskytnutí služby, plnění smlouvy.

Zpracování tržního odhadu nebo posudku vyžaduje obvykle provedení místního šetření (osobní prohlídku provedenou odhadcem) oceňovaných nemovitých věcí a jejich fotografické zdokumentování - technického stavu, vybavení, umístění a okolí. Fotografie jsou přílohou posudku nebo odhadu, jsou součástí archivované dokumentace, a nejsou přístupné. 

V případech, kdy mi poskytnete pro odhad nebo posudek vlastní fotografie (např. odhad online), udělujete mi tímto nevýhradní licenci k jejich bezplatnému použití pro potřeby konkrétního odhadu nebo posudku nemovité věci.

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedla jinak.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je, jako kdyby byly moje vlastní. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předávání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup moji spolupracovníci, kteří jsou vázání mlčenlivostí.

Většinu zpracovatelských operací zvládám sama a nepotřebuji k nim 3. strany.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:

SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI, Proaffil)

Facebook – FB pixel

Google – Google Analytics

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Cookies

Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám mohu nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Koho využívám pro zpracování?

Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/int/cs/policies/privacy/#nosharing.

Služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: info@evahamernikova.cz nebo otazky@e-odhady.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodám ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní.

V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám, jste-li můj zákazník, na základě mého oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Se samozřejmostí předpokládám, že veškeré údaje Vámi poskytnuté jsou pravdivé, přesné a správné, a že po dobu zpracovávání údajů mi jejich změnu sami sdělíte.

Mlčenlivost.

Dovoluji si Vás ujistit, že spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v případě, kdy správce je povinen toto učinit na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018 a nahrazují předchozí znění.