Oceňujeme pro Vás nemovitosti

NEZÁVISLE. KVALITNĚ. PROFESIONÁLNĚ.

Nezávislé tržní odhady a posudky bytů, pozemků, staveb, pro kupující, prodávající, majitele, jednotlivce, firmy, instituce a soukromé investory

Kontaktujte nás

Telefon

+420 - 607 564 216

E-mail

otazky@e-odhady.cz

Odhady nemovitých věcí před koupí, prodejem, dražbou nemovitostí, ocenění pro dědické řízení, účely financování, vypořádání majetku, daň z nabytí nemovitých věcí, navyšování kapitálu firem, účetnictví, odpisy, znalecké posudky ve spolupráci se soudním znalcem

 • PODLE MEZINÁRODNÍCH OCEŇOVACÍCH STANDARDŮ
 • PODLE ČESKÝCH CENOVÝCH PŘEDPISŮ A LEGISLATIVY
 • PODLE IFRS, ČÚS, METODIKY MF

Umění tržního oceňování...

Umění najít hodnotu nejlepšího a nejvyššího užitku prostoru pro život.

 • 1
  Úvodní konzultace
  Během úvodní konzultace, která obvykle probíhá telefonicky, analyzujeme vaše potřeby, definujeme zadání podle účelu ocenění, rozsahu nemovitých věcí, které chcete ocenit, dohodneme časový rámec a předáme seznam potřebných podkladů pro ocenění.
 • 2
  Místní šetření
  Prohlédneme interiér a exteriér stavby, bytu, umístění a svažitost pozemku. Posoudíme aktuální technický stav konstrukcí, úroveň péče, které se nemovitosti dostalo, opotřebení technické a morální. Provedeme kontrolní zaměření. Pořídíme fotodokumentaci pro potřeby provedení odhadu nebo ocenění.
Atrium nákupní galerie Myšák
Vodičkova ulice
 • 3
  Rizika a vnější vztahy
  Zanalyzujeme vlastnické vztahy, omezení a závady váznoucí na nemovitosti. Posoudíme možná rizika plynoucí z vnějších vztahů daných lokalitou, umístěním, dopravní dostupností, legislativou.
 • 4
  Analýza trhu
  Provedeme analýzu nejlepšího a nejvyššího využití nemovitosti. Posoudíme postavení oceňované nemovité věci ve vztahu k aktuálnímu stavu nabídky a poptávky v segmentu realitního trhu. Identifikujeme další faktory s vlivem na vývoj realitního trhu. Odhadneme vývoj trhu v krátkodobém a střednědobém horizontu.
Nebytové prostory pro retail
Konstrukce stezky v oblacích pod Králickým Sněžníkem
 • 5
  Ocenění
  Vybereme vhodnou oceňovací metodu pro konkrétní nemovitost a účel ocenění. Obvykle je provedeno ocenění metodou přímého porovnání oceňované nemovitosti s vybranými vzorky na základě hodnoticích kritérií. Dále používáme výnosové metody ocenění pro nemovitosti s komerčním využitím, např. k pronájmu, a rovněž nákladovou metodu, např. při požadavku na ocenění nákladů na rekonstrukci, renovaci, po účely pojištění stavby.
 • 6
  Report
  Zpracujeme celý proces odhadu nebo posudku do písemné zprávy se závěrečným zhodnocením výhod a rizik oceňované nemovitosti a jejího postavení na trhu. Navrhneme výši tržní hodnoty, obvyklé ceny nebo jiného typu hodnoty, pro daný účel a potřeby objednatele. Předáme písemnou zprávu objednateli.
Posudek o tržní hodnotě nemovité věci

Hodnocení, které si vaše nemovitost zaslouží.

Naše služby

Vyberte si  odhad nebo posudek podle vašich preferencí od kvalifikovaného nezávislého odhadce

e-Odhad ONLINE

Nezávislý odhad tržní hodnoty nemovitosti před koupí/prodejem v pdf do 3 dnů na váš email na základě elektronicky poskytnutých podkladů

Více informací →

Odhad pro dědické řízení

Odhad pro notáře v rámci dědického řízení s oceněním nemovitosti cenou obvyklou nebo tržní hodnotou, do 3 dnů. Pouze Praha a Středočeský kraj.

Více informací →

Tržní odhad / Posudek

Posudek o tržní hodnotě nemovitosti s komplexním posouzením stavu, s analýzou trhu a rizik do 7 dnů od prohlídky nemovitosti a poskytnutí podkladů, 2 originál výtisky včetně fotodokumentace. Pouze Praha a Středočeský kraj.

Více informací →

Daň z nabytí nemovitých věcí

Propočet směrné hodnoty pro přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí včetně vyplněného přiznání v pdf do 3 dnů na váš email na základě elektronicky poskytnutých podkladů

Více informací →

Konzultace

Realitní konzultace pro kupující, prodávající, majitele, investory, pronajímatele. All inclusive služby pro bezpečný převod, refinancování, prodej, pronájem.

Více informací →

Business Model Cash Flow

Tržní ocenění nemovitosti indikativním výnosovým modelem diskontovaného cash flow pro investice do nemovitostí k pronájmu, provozu, financování developerského projektu.

Více informací →

Kontakt

Zanechte nám rychlý vzkaz, objednejte službu, odhad snadno a rychle bez vyplňování online formulářů, požádejte o individuální cenovou nabídku, položte nám dotaz, nebo nás oslovte s nabídkou spolupráce. 

Kontaktní formulář

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Ing. Eva Hamerníková

Pod Harfou 933/78

190 00  Praha 9

IČ: 88662055

Zapsána v ŽR ÚMČ Praha 9

E-mail

Telefon

+ 420 - 607 564 216

Realitní po(d)klady

Nakoukněte pod pokličku, jak v e-odhady.cz přistupujeme k odhadům nemovitostí, v eBooku Realitní po(d)klady s praktickými checklisty a získejte přístup k tipům, novinkám a akčním nabídkám.