Oceňujeme pro Vás nemovitosti

NEZÁVISLE. KVALITNĚ. PROFESIONÁLNĚ.

Nezávislé tržní odhady a posudky bytů, pozemků, staveb, pro kupující, prodávající, majitele, jednotlivce, firmy, instituce a soukromé investory

Kontaktujte mě

Telefon

+420 - 607 564 216

E-mail

otazky@e-odhady.cz

Odhady a odborné posudky nemovitých věcí před koupí, prodejem, dražbou nemovitostí, pro dědické řízení, účely financování, vypořádání majetku mezi spoluvlastníky, dědici, odkupy spoluvlastnicých podílů,  dělení majetku, vypořádání SJM, předmanželské smlouvy,  řešení rodinného majetku, ocenění  bezúplatně nabyté nemovitosti, darování pozemků, bytů, ocenění pro účely daně z příjmu při prodeji nemovitých věcí, rozdělení kupní ceny pro účetní evidenci dlouhodobého majetku, ocenění reprodukční pořizovací ceny stavby pro účely odpisů při pronájmu nemovitých věcí, bytu, ocenění nabývací hodnoty pro účely odpisování, ocenění nabývací hodnoty nemovitosti pro účely daně z příjmu fyzických osob...

 • PODLE MEZINÁRODNÍCH OCEŇOVACÍCH STANDARDŮ
 • PODLE ČESKÝCH CENOVÝCH PŘEDPISŮ A LEGISLATIVY
 • PODLE IFRS, ČÚS, METODIKY MF

Umění tržního oceňování...

Umění najít hodnotu nejlepšího a nejvyššího užitku prostoru pro život.

 • 1
  Úvodní konzultace
  Během úvodní konzultace, která obvykle probíhá telefonicky, analyzujeme vaše potřeby, definujeme zadání podle účelu ocenění, rozsahu nemovitých věcí, které chcete ocenit, dohodneme časový rámec a předáme seznam potřebných podkladů pro ocenění.
 • 2
  Místní šetření
  Prohlédneme interiér a exteriér stavby, bytu, umístění a svažitost pozemku. Posoudíme aktuální technický stav konstrukcí, úroveň péče, které se nemovitosti dostalo, opotřebení technické a morální. Provedeme kontrolní zaměření. Pořídíme fotodokumentaci pro potřeby provedení odhadu nebo ocenění.
Atrium nákupní galerie Myšák
Vodičkova ulice
 • 3
  Rizika a vnější vztahy
  Zanalyzujeme vlastnické vztahy, omezení a závady váznoucí na nemovitosti. Posoudíme možná rizika plynoucí z vnějších vztahů daných lokalitou, umístěním, dopravní dostupností, legislativou.
 • 4
  Analýza trhu
  Provedeme analýzu nejlepšího a nejvyššího využití nemovitosti. Posoudíme postavení oceňované nemovité věci ve vztahu k aktuálnímu stavu nabídky a poptávky v segmentu realitního trhu. Identifikujeme další faktory s vlivem na vývoj realitního trhu. Odhadneme vývoj trhu v krátkodobém a střednědobém horizontu.
Nebytové prostory pro retail
Konstrukce stezky v oblacích pod Králickým Sněžníkem
 • 5
  Ocenění
  Vybereme vhodnou oceňovací metodu pro konkrétní nemovitost a účel ocenění. Obvykle je provedeno ocenění metodou přímého porovnání oceňované nemovitosti s vybranými vzorky na základě hodnoticích kritérií. Dále používáme výnosové metody ocenění pro nemovitosti s komerčním využitím, např. k pronájmu, a rovněž nákladovou metodu, např. při požadavku na ocenění nákladů na rekonstrukci, renovaci, po účely pojištění stavby.
 • 6
  Report
  Zpracujeme celý proces odhadu nebo posudku do písemné zprávy se závěrečným zhodnocením výhod a rizik oceňované nemovitosti a jejího postavení na trhu. Navrhneme výši tržní hodnoty, obvyklé ceny nebo jiného typu hodnoty, pro daný účel a potřeby objednatele. Předáme písemnou zprávu objednateli.
Posudek o tržní hodnotě nemovité věci

Hodnocení, které si vaše nemovitost zaslouží.

Služby

Vyberte si  řešení na míru vašim akutálním potřebám a preferenci

e-Odhad ONLINE

Nezávislý odhad tržní hodnoty nemovitosti před koupí/prodejem v pdf do 3 dnů na váš email na základě elektronicky poskytnutých podkladů

Odhad pro dědické řízení

Odhad pro notáře v rámci dědického řízení s oceněním nemovitosti cenou obvyklou nebo tržní hodnotou, do 3 dnů. Pouze Praha a Středočeský kraj.

Tržní odhad / Posudek

Posudek o tržní hodnotě nemovitosti s komplexním posouzením, analýzou trhu a rizik do 7 dnů od prohlídky nemovitosti a poskytnutí podkladů, 2 originál výtisky včetně fotodokumentace. Pouze Praha a Středočeský kraj.

Daň z nemovitých věcí

Vyplnění formuláře k dani z pozemků, staveb a jednotek - interaktivní pdf nebo datový soubor pro elektronické podání

Konzultace

Realitní služby a konzultace pro kupující, prodávající, majitele, investory, pronajímatele. All inclusive služby pro bezpečný převod, refinancování, prodej, pronájem.

Business Model Cash Flow

Tržní ocenění nemovitosti indikativním výnosovým modelem diskontovaného cash flow pro investice do nemovitostí k pronájmu, provozu, financování developerského projektu.

Kontakt

Zde můžete zanechat rychlý vzkaz, objednat odhad, realitní služby snadno a rychle bez vyplňování složitých online formulářů, požádejte o individuální cenovou nabídku, položte dotaz, nebo oslovte s nabídkou spolupráce. 

Kontaktní formulář

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto dotazu v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů.

Ing. Eva Hamerníková

Pod Harfou 933/78

190 00  Praha 9

IČ: 88662055

Zapsána v ŽR ÚMČ Praha 9

E-mail

Telefon

+ 420 - 607 564 216

Realitní po(d)klady

Nakoukněte pod pokličku, jak přistupuji k odhadům nemovitostí, v eBooku Realitní po(d)klady s praktickými checklisty a získejte přístup k tipům, novinkám a akčním nabídkám.