Oceňujeme pro Vás nemovitosti

NEZÁVISLE. KVALITNĚ. PROFESIONÁLNĚ.

Nezávislé tržní odhady a posudky bytů, pozemků, staveb, pro kupující, prodávající, majitele, jednotlivce, firmy, instituce a soukromé investory

Kontaktujte nás

Telefon

+420 - 607 564 216

E-mail

otazky@e-odhady.cz

Odhady nemovitých věcí před koupí, prodejem, dražbou nemovitostí, ocenění pro dědické řízení, účely financování, vypořádání majetku, daň z nabytí nemovitých věcí, navyšování kapitálu firem, účetnictví, odpisy, znalecké posudky ve spolupráci se soudním znalcem

 • PODLE MEZINÁRODNÍCH OCEŇOVACÍCH STANDARDŮ
 • PODLE ČESKÝCH CENOVÝCH PŘEDPISŮ A LEGISLATIVY
 • PODLE IFRS, ČÚS, METODIKY MF

Umění tržního oceňování...

Umění najít hodnotu nejlepšího a nejvyššího užitku prostoru pro život.

 • 1
  Úvodní konzultace
  Během úvodní konzultace, která obvykle probíhá telefonicky, analyzujeme vaše potřeby, definujeme zadání podle účelu ocenění, rozsahu nemovitých věcí, které chcete ocenit, dohodneme časový rámec a předáme seznam potřebných podkladů pro ocenění.
 • 2
  Místní šetření
  Prohlédneme interiér a exteriér stavby, bytu, umístění a svažitost pozemku. Posoudíme aktuální technický stav konstrukcí, úroveň péče, které se nemovitosti dostalo, opotřebení technické a morální. Provedeme kontrolní zaměření. Pořídíme fotodokumentaci pro potřeby provedení odhadu nebo ocenění.
Atrium nákupní galerie Myšák
Vodičkova ulice
 • 3
  Rizika a vnější vztahy
  Zanalyzujeme vlastnické vztahy, omezení a závady váznoucí na nemovitosti. Posoudíme možná rizika plynoucí z vnějších vztahů daných lokalitou, umístěním, dopravní dostupností, legislativou.
 • 4
  Analýza trhu
  Provedeme analýzu nejlepšího a nejvyššího využití nemovitosti. Posoudíme postavení oceňované nemovité věci ve vztahu k aktuálnímu stavu nabídky a poptávky v segmentu realitního trhu. Identifikujeme další faktory s vlivem na vývoj realitního trhu. Odhadneme vývoj trhu v krátkodobém a střednědobém horizontu.
Nebytové prostory pro retail
Konstrukce stezky v oblacích pod Králickým Sněžníkem
 • 5
  Ocenění
  Vybereme vhodnou oceňovací metodu pro konkrétní nemovitost a účel ocenění. Obvykle je provedeno ocenění metodou přímého porovnání oceňované nemovitosti s vybranými vzorky na základě hodnoticích kritérií. Dále používáme výnosové metody ocenění pro nemovitosti s komerčním využitím, např. k pronájmu, a rovněž nákladovou metodu, např. při požadavku na ocenění nákladů na rekonstrukci, renovaci, po účely pojištění stavby.
 • 6
  Report
  Zpracujeme celý proces odhadu nebo posudku do písemné zprávy se závěrečným zhodnocením výhod a rizik oceňované nemovitosti a jejího postavení na trhu. Navrhneme výši tržní hodnoty, obvyklé ceny nebo jiného typu hodnoty, pro daný účel a potřeby objednatele. Předáme písemnou zprávu objednateli.
Posudek o tržní hodnotě nemovité věci

Hodnocení, které si vaše nemovitost zaslouží.

Naše služby

Vyberte si  řešení na míru vašim akutálním potřebám a preferenci

e-Odhad ONLINE

Nezávislý odhad tržní hodnoty nemovitosti před koupí/prodejem v pdf do 3 dnů na váš email na základě elektronicky poskytnutých podkladů

Odhad pro dědické řízení

Odhad pro notáře v rámci dědického řízení s oceněním nemovitosti cenou obvyklou nebo tržní hodnotou, do 3 dnů. Pouze Praha a Středočeský kraj.

Tržní odhad / Posudek

Posudek o tržní hodnotě nemovitosti s komplexním posouzením stavu, s analýzou trhu a rizik do 7 dnů od prohlídky nemovitosti a poskytnutí podkladů, 2 originál výtisky včetně fotodokumentace. Pouze Praha a Středočeský kraj.

Daň z nemovitých věcí

Vyplníme formulář k dani z pozemků, staveb a jednotek za vás - interaktivní pdf nebo datový soubor pro elektronické podání

Konzultace

Realitní konzultace pro kupující, prodávající, majitele, investory, pronajímatele. All inclusive služby pro bezpečný převod, refinancování, prodej, pronájem.

Business Model Cash Flow

Tržní ocenění nemovitosti indikativním výnosovým modelem diskontovaného cash flow pro investice do nemovitostí k pronájmu, provozu, financování developerského projektu.

Kontakt

Zanechte nám rychlý vzkaz, objednejte službu, odhad snadno a rychle bez vyplňování online formulářů, požádejte o individuální cenovou nabídku, položte nám dotaz, nebo nás oslovte s nabídkou spolupráce. 

Kontaktní formulář

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Ing. Eva Hamerníková

Pod Harfou 933/78

190 00  Praha 9

IČ: 88662055

Zapsána v ŽR ÚMČ Praha 9

E-mail

Telefon

+ 420 - 607 564 216

Realitní po(d)klady

Nakoukněte pod pokličku, jak v e-odhady.cz přistupujeme k odhadům nemovitostí, v eBooku Realitní po(d)klady s praktickými checklisty a získejte přístup k tipům, novinkám a akčním nabídkám.