Odborné poradenství a konzultace pro:

KUPUJÍCÍ
 • konzultace při výběru a hledání vhodné nemovitosti
 • posouzení tržní hodnoty vybrané nemovitosti
 • asistence při samotné koupi
  • posouzení technického stavu nemovitosti a vyčíslení nákladů na opravy, které by bylo nutné vynaložit na uvedení nemovitosti do bezproblémového stavu (technická inspekce), kontrola výměr
  • zajištění výhodné hypotéky a pojištění nemovitosti
  • právní služby
   • prověření právního stavu nemovitosti
   • příprava smluv a návrhu na vklad do katastru nemovitostí
   • zajištění úschovy kupní ceny
 • asistence při převzetí nemovitosti, převody energií
 • vypracování daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí
 • ocenění směrnou hodnotou nebo administrativní ocenění formou znaleckého posudku
 • vypracování daňového přiznání k dani z nemovitých věcí

INVESTOR
 • konzultace při výběru a hledání vhodné nemovitosti, analýza využití
 • business model pro pronájem dlouhodobý nebo krátkodobý (airbnb) - indikativní modelování cash-flow, výnostnost, návratnost
 • posouzení tržní hodnoty nemovitosti - komplexní analýza technického a právního stavu a analýza ocenění včetně analýzy rizik a výhod, vyčíslení nákladů na uvedení nemovitosti do pronajímatelného stavu
 • zajištění výhodné hypotéky a pojištění nemovitosti
 • asistence při samotné koupi
  • vyjednávání o ceně
  • právní služby - příprava smluv, návrhu na vklad, úschova kupní ceny
 • asistence při převzetí nemovitosti
 • vypracování daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí
 • ocenění směrnou hodnotou nebo administrativní ocenění formou znaleckého posudku
 • vypracování daňového přiznání k dani z nemovitých věcí
 • správa pronajaté nemovitosti
  • vyhledání nájemce
  • smlouvy
  • inkaso nájemného
  • daňová evidence a zpracování daňového přiznání k dani z příjmu z nájmu

PRODÁVAJÍCÍ
 • konzultace a doporučení nabídkové ceny,
 • odhad tržní hodnoty - komplexní srovnávací analýza s ohledem na aktuální situaci na trhu v daném segmentu
 • nastavení nejlepší prodejní strategie
 • asistence při realizaci prodeje - smlouvy, návrh na vklad, úschova kupní ceny